Prijava radova i kotizacija

Svoje sažetke radova i gotove radove možete poslati putem slijedećeg obrasca:

ONLINE PRIJAVNI OBRAZAC

 Važni datumi
Predaja sažetaka: PRODULJEN ROK do 31. siječnja 2018.
Predaja gotovih radova: 15. veljače 2018.
Datum konferencije: 4. –  5. travanj 2018.

Kotizacije

Sudionici, autori radova* 130,00 EUR (za uplate do 15.2.2018.)
150,00 EUR (za uplate nakon 15.2.2018.)
Studenti i doktorandi, autori radova*

Ostali sudionici bez objave radova

Studenti MEV-a

50,00 EUR

30,00 EUR

50,00 KN

*Iznos kotizacije odnosi se na jedan prijavljeni rad.

Jedan autor može prijaviti maksimalno 2 rada.

Kotizacija za autore radova uključuje:

  • Sudjelovanje na konferenciji
  • 1 komplet konferencijskih materijala (1 zbornik u tiskanom obliku i 2 zbornika u digitalnom obliku)
  • Osvježenje
  • Gala večeru za 1 autora (ostali autori mogu doplatiti iznos gala večere u iznosu od 20,00 EUR)

Plaćanje kotizacije
Plaćanja se obavljaju na ime: Međimursko veleučilište u Čakovcu, Bana Josipa Jelačića 22a, 40000 Čakovec
Svrha plaćanja: ITEM 2018 – vaše ime i prezime

Domaća plaćanja:

Banka: Privredna Banka Zagreb d.d.
IBAN: HR8823400091116034764
Poziv na broj: OIB uplatitelja

Molimo vas da pošaljete dokaz o uplati kotizacije na broj faxa +385 40 396 980 ili e-mail: item@mev.hr