Upute autorima

Molimo koristiti slijedeće upute za pisanje radova:

Upute autorima

Za pisanje gotovih radova možete preuzeti slijedeće predloške:

Template društvene znanosti

Template tehničke znanosti

Predlozak_prezentacija_ITEM2018

Prezentacije moraju biti pripremljene na ENGLESKOM jeziku ako će se prezentirati na hrvatskom jeziku.

Ukoliko autori namjeravaju usmeno prezentirati na engleskom jeziku, prezentacije mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Molimo izlagače da ograniče vrijeme prezentacije do maksimalno 7 minuta.